رویدادهای تحت حمایت دارکتن

رویداد تجربه ارتباطات - کسب و کارهای نوپا
Maxino مکسینو
پنجمین رویداد کمپین من طراحم و دومین رویداد هفته دیزاین ایران 1398
ششمین دوسالانه طراحی گرافیک ایران (سرو نقره ای)
هفته گرافیک 1398
هفته گرافیک 1398
عصر گرافیک (عصری با قباد شیوا)
مجموعه نشست های عصر گرافیک 1398
چهارمین رویداد کمپین من طراحم 1397
en_GB
fa_IR en_GB
WhatsApp chat

دارکتنی شو!

کسب و کارتو آنلاین رونق بده! چطور؟ با دارکتن