تعرفه و لیست قیمت خدمات طراحی گرافیک در سال ۱۴۰۰

تعرفه و قیمت طراحی هویت بصری برند (ویژوال برندبوک) در سال ۱۴۰۰

طراحی هویت بصری برند

(ویژوال برند بوک)
میلیون تومان ۱۱/۸
 • تعیین داینامیک لوگو
 • طراحی فرم‌های جانبی و تعیین داینامیک آنها
 • تعیین کدهای رنگی در حالت گرادیانت مد و فلت مد برای کاربرد چاپی و نمایش دیجیتال
 • تعیین تایپ فیس
 • طراحی گایدلاین‌ها در لی‌آت اقلام چاپی مثل کاتالوگ و بروشور و بیلبرد و تعیین داینامیک آنها
 • طراحی گایدلاین‌ها و قالب محتوای آنلاین (قالب پست و استوری) و و تعیین داینامیک آنها

تعرفه و قیمت طراحی لوگو، آرم و نشانه‌ برند در سال ۱۴۰۰

طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ)

با پایه فونت
میلیون تومان ۱/۷
 • انتخاب یک پایه فونت و اعمال تغییرات بر روی آن
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمتPDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ)

میلیون تومان ۴/۹
 • طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه تصویری (آرم یا Logo Sign )

با پایه فرم آماده
میلیون تومان ۱/۷
 • طراحی با استفاده از فرم های آماده و موجود
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه تصویری (آرم یا Logo Sign )

میلیون تومان ۴/۹
 • طراحی از پایه بر اساس شخصیت برند
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه ترکیبی ( لوگو و لوگوتایپ )

با پایه فونت و فرم تصویری آماده
میلیون تومان ۲/۷
 • انتخاب یک پایه فونت برای لوگوتایپ و اعمال تغییرات بر روی آن
 • انتخاب یک فرم آماده برای لوگو و اعمال تغییرات بر روی آن
 • ارائه دو عدد اتود برای هر بخش
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه ترکیبی ( لوگو و لوگوتایپ )

میلیون تومان ۹/۸
 • طراحی لوگوتایپ از پایه با توجه به شخصیت برند
 • طراحی لوگو از پایه با توجه به شخصیت برند
 • ارائه دو عدد اتود برای هر بخش
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

بازسازی نشانه تصویری و یا نشانه نوشتاری

میلیون تومان ۲/۹
 • رفع ایرادات فنی
 • بازنگری در شکل بصری فرم ها
 • اعمال تغییرات مورد نیاز برای کاربرد جدید
 • تعیین داینامیک و رنگ لوگو
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

تعرفه و قیمت طراحی ست اوراق اداری در سال ۱۴۰۰

طراحی ست و اوراق اداری

میلیون تومان ۳/۸
 • طراحی سربرگ A4, A5
 • طراحی کارت ویزیت
 • طراحی پاکت نامه
 • ارائه دو عدد اتود
 • لحاظ نکات فنی چاپ و تیغ عمومی
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF

تعرفه و قیمت طراحی انواع بسته‌بندی در سال ۱۴۰۰

طراحی یونیفورم کلی انواع لیبل و برچسب کالا

برای انواع لیبیل شیرینگ، لفاف های شفاف، انواع لیبل های cpp، BOPP و PE
میلیون تومان ۴/۴
 • تحلیل ویژگی بسته بندی رقبا
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه
 • مشاوره برای بهینه سازی روند چاپ

طراحی بسته بندی واحد برای یک محصول

برای انواع بسته بندی های رایج
میلیون تومان ۳/۶
 • تحلیل ویژگی بسته بندی رقبا
 • برای انواع بسته بندی مقوایی، پاکت ها، ظروف فلزی و..
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه

طراحی یونیفورم کلی بسته بندی

برای انواع بسته بندی های رایج
میلیون تومان ۷/۲
 • تحلیل ویژگی بسته بندی رقبا
 • برای انواع بسته بندی مقوایی، پاکت ها، ظروف فلزی و..
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه
 • مشاوره برای بهینه سازی روند چاپ

طراحی بسته بندی مادر

برای انواع بسته بندی های رایج
میلیون تومان ۶/۴
 • تحلیل ویژگی بسته بندی رقبا
 • ویژه (کارتن اصلی) 6تایی-12تایی
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه
 • مشاوره برای بهینه سازی روند چاپ

تعرفه و قیمت طراحی کاتالوگ و بروشور در سال ۱۴۰۰

طراحی جلد بروشور

پشت و رو
میلیون تومان ۱/۶
 • طراحی هماهنگ و منسجم
 • رعایت نکات فنی چاپ
 • استفاده ازهویت بصری برند
 • تحویل فایل لایه باز مناسب چاپ
 • فایل های PDF, Tiff, PSD
 • مشاوره چاپ افست

طراحی صفحات داخلی بروشور

تا هشت صفحه
هزار تومان ۳۶۰ هر صفحه
 • طراحی هماهنگ و منسجم
 • رعایت نکات فنی چاپ
 • استفاده ازهویت بصری برند
 • نظارت بر نگارش صحیح لغوی متن
 • تحویل فایل لایه باز مناسب چاپ
 • فایل های PDF, Tiff, PSD
 • مشاوره چاپ افست

طراحی صفحات داخلی بروشور

تا شانزده صفحه
هزار تومان ۳۲۰ هر صفحه
 • طراحی هماهنگ و منسجم
 • رعایت نکات فنی چاپ
 • استفاده ازهویت بصری برند
 • تحویل فایل لایه باز مناسب چاپ
 • فایل های PDF, Tiff, PSD
 • مشاوره چاپ افست

طراحی صفحات داخلی بروشور

بیشت از شانزده صفحه
هزار تومان ۲۵۰ هر صفحه
 • طراحی هماهنگ و منسجم
 • رعایت نکات فنی چاپ
 • استفاده ازهویت بصری برند
 • تحویل فایل لایه باز مناسب چاپ
 • فایل های PDF, Tiff, PSD
 • مشاوره چاپ افست

طراحی جلد کاتالوگ

پشت و رو
میلیون تومان ۲/۲
 • طراحی هماهنگ و منسجم
 • رعایت نکات فنی چاپ
 • استفاده ازهویت بصری برند
 • تحویل فایل لایه باز مناسب چاپ
 • فایل های PDF, Tiff, PSD
 • مشاوره چاپ افست

طراحی ساختار و یونیفرم کاتالوگ

میلیون تومان ۱/۸
 • طراحی گاید لاین
 • طراحی هیدر و فوتر
 • طراحی بر اساس شخصیت برند
 • تحویل فایل لایه باز مناسب چاپ
 • فایل های PDF, Tiff, PSD
 • مشاوره چاپ افست

اجرای صفحات داخلی کاتالوگ

بر اساس یونیفرم طراحی شده
هزار تومان ۳۶۰ هر صفحه تکی
 • دسته بندی و اجرای منظم هر صفحه
 • رعایت نکات فنی چاپ
 • استفاده خلاق از یونیفرم از پیش طراحی شده
 • تحویل فایل لایه باز مناسب چاپ
 • فایل های PDF, Tiff, PSD
 • مشاوره چاپ افست

تعرفه و قیمت طراحی بیلبورد تبلیغاتی در سال ۱۴۰۰

طراحی بیلبورد

تبلیغات محیطی، عرشه پل ها و..
میلیون تومان ۸/۸
 • طراحی با در نظر گرفتن ایده و کانسپت مارکتینگ برند
 • طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند
 • رعایت نکات فنی چاپ
 • مشاوره چاپ و نصب
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF

تعرفه و قیمت طراحی انواع پوستر تبلیغاتی در سال ۱۴۰۰

طراحی پوستر تبلیغاتی

یک صفحه
میلیون تومان ۴/۸
 • طراحی اختصاصی
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

تعرفه و قیمت طراحی انواع کاراکتر و شخصیت کارتونی برند در سال ۱۴۰۰

مرحله اول

طراحی کاراکتر دو بعدی به عنوان نماد و شخصیت برند

اسکچ دستی و وکتور دو بعدی
میلیون تومان ۸/۴ سه نما
 • تحلیل فعالیت رقبا در این زمینه
 • تضمین اصالت هویت کاراکتر
 • ارائه کانسپت اولیه
 • ارائه سه عدد اتود
 • طراحی از سه نما
 • رنگ آمیزی
 • تبدیل اسکچ دستی به وکتور دو بعدی دیجیتال
 • تحویل اتودهای کاغذی
 • تحویل فایل PDF از فایل وکتور دو بعدی
مرحله دوم

طراحی پلاس "حالت های مختلف کاراکتر" به صورت دو بعدی

سه نما از هر حالت
میلیون تومان ۲/۵ سه نما
 • تضمین اصالت هویت کاراکتر
 • طراحی از سه نما
 • رنگ آمیزی
 • تبدیل اسکچ دستی به وکتور دو بعدی دیجیتال
 • تحویل اتودهای کاغذی
 • تحویل فایل PDF از فایل وکتور دو بعدی
مرحله سوم

مدل سازی سه بعدی کاراکتر انسانی

میلیون تومان ۱۶
 • تحویل فایل اصلی مدل
 • مدل سازی دقیق سه بعدی
 • تکسچر و متریال گذاری
 • ریگ و مفصل گذاری
 • ارائه سه عدد رندر به حالت های مختلف(در صورت اجرای مرحله سوم)
 • ارائه سه عدد رندر با بکگراند Alpha در ابعاد با کیفیت مورد نیاز

تعرفه و قیمت طراحی انواع تقویم و سررسید در سال ۱۴۰۰

طراحی تقویم دیواری تک برگ

یک صفحه یک رو
میلیون تومان ۲/۴
 • طراحی اختصاصی
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی تقویم دیواری فصلی با جلد

پنج صفحه
تومان ۳/۸
 • طراحی اختصاصی
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی تقویم دیواری ماهانه با جلد

سیزده صفحه
تومان ۴/۷
 • طراحی اختصاصی
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی ماکت سررسید روز شمار

تومان ۲/۴
 • طراحی اختصاصی
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

اجرای صفحات سررسید روز شمار

هزار تومان ۲۶ هر صفحه
 • طراحی اختصاصی
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی ماکت و اجرای تقویم رو میزی

سیزده صفحه
میلیون تومان ۵/۶
 • طراحی اختصاصی
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی ماکت کلی و اجرای صفحات دفترچه یادداشت

میلیون تومان ۱/۹
 • طراحی اختصاصی
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی ماکت کلی و اجرای صفحات دفتر تلفن!

میلیون تومان ۲/۲
 • طراحی اختصاصی
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی گواهی نمایندگی، طراحی سرتیفیکیت، طراحی دیپلم افتخار

یک صفحه
میلیون تومان ۲/۲
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • تضمین طراحی اختصاصی
 • رعایت نکات فنی
 • مشاوره چاپ
 • تحویل فایل اصلی لایه باز
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF, Tiff

طراحی کارت گارانتی، طراحی ضمانت نامه و نظیر این

میلیون تومان ۱/۹
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • تضمین طراحی اختصاصی
 • رعایت نکات فنی
 • مشاوره چاپ
 • تحویل فایل اصلی لایه باز
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF, Tiff

تعرفه و قیمت طراحی منو رستوران و کافی‌شاپ در سال ۱۴۰۰

طراحی منو رستوران و کافی شاپ

آلبومی
میلیون تومان ۳/۲ تا شش صفحه
 • طراحی خلاق و اختصاصی
 • طراحی با در نظر گرفتن هزینه اجرا مد نظر شما
 • نظارت بر اجرا و چاپ
 • اصلاح قیمت های منو تا سه مرتبه به مدت شش ماه

طراحی منو رستوران و کافی شاپ

سه لتی
میلیون تومان ۳/۲ سه لت پشت و رو
 • طراحی خلاق و اختصاصی
 • طراحی با در نظر گرفتن هزینه اجرا مد نظر شما
 • نظارت بر اجرا و چاپ
 • اصلاح قیمت های منو تا سه مرتبه به مدت شش ماه

طراحی تراکت یک رو منو رستوران و کافی شاپ

تراکتر یک رو تمام صفحه
میلیون تومان ۱/۸ یک رو
 • طراحی خلاق و اختصاصی
 • طراحی با در نظر گرفتن هزینه اجرا مد نظر شما
 • نظارت بر اجرا و چاپ
 • اصلاح قیمت های منو تا سه مرتبه به مدت شش ماه