مراسم افتتاحیه اولین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز
مراسم افتتاحیه اولین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز
روز پایانی اولین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز
روز پایانی اولین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز
کارگاه های آموزشی در اولین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز
سخنرانی پروفسور خوشنویس در اولین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز
بازدید ویز محترم راه و شهرسازی از اولین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز
Previous
بعد

تصاویر روز سوم، اولین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز

تصاویر روز دوم، اولین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز

تصاویر روز افتتاحیه اولین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز

انتشار تصاویر با ذکر نام منبع بلامانع است