طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ)

با پایه فونت
تومان 850
000
 • انتخاب یک پایه فونت و اعمال تغییرات بر روی آن
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمتPDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ)

تومان 2/850
 • طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه تصویری (آرم یا Logo Sign )

با پایه فرم آماده
تومان 850
000
 • طراحی با استفاده از فرم های آماده و موجود
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه تصویری (آرم یا Logo Sign )

تومان 2/850
 • طراحی از پایه بر اساس شخصیت برند
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه ترکیبی ( لوگو و لوگوتایپ )

با پایه فونت و فرم تصویری آماده
تومان 1/300
 • انتخاب یک پایه فونت برای لوگوتایپ و اعمال تغییرات بر روی آن
 • انتخاب یک فرم آماده برای لوگو و اعمال تغییرات بر روی آن
 • ارائه دو عدد اتود برای هر بخش
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه ترکیبی ( لوگو و لوگوتایپ )

تومان 4/800
 • طراحی لوگوتایپ از پایه با توجه به شخصیت برند
 • طراحی لوگو از پایه با توجه به شخصیت برند
 • ارائه دو عدد اتود برای هر بخش
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

بازسازی نشانه تصویری و یا نشانه نوشتاری

تومان 1/400
 • رفع ایرادات فنی
 • بازنگری در شکل بصری فرم ها
 • اعمال تغییرات مورد نیاز برای کاربرد جدید
 • تعیین داینامیک و رنگ لوگو
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

شرایط و نکات طراحی لوگو

برای تعیین داینامیک لوگو (استامپ و نگاتیو کالر) و تعیین کد رنگی چاپ و نمایش آنلاین 35%درصد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
در طراحی لوگو از رنگ دلخواه استفاده می شود. اما  ارائه کد های رنگی درست مربوط به مشاوره خدمات چاپ و یا خدمات ارائه محتوا آنلاین بوده و از بخش طراحی فرم لوگو و لوگوتایپ خارج می شود. 
یا مشخص کردن اشکال مختلف لوگو (داینامیک لوگو) خدمات مضاعفی است که هزینه آن در صورت درخواست مشتری به صورت مجزا محاسبه می گردد.

طراحی هر اتود اضافه 35 درصد مبلغ کل می باشد.

en_GB
fa_IR en_GB
WhatsApp chat

دارکتنی شو!

کسب و کارتو آنلاین رونق بده! چطور؟ با 20% تخفیف از دارکتن