عکاسی زمینه سفید از محصولات
عکاسی پروژه ای روزانه (بیش از 250 قطعه در یک روز) + ادیت عکس محصول

خدمات ارائه شده در بخش عکاسی زمینه سفید از محصولات صنایع بسته‌بندی به‌بند یزد

خدمات ارائه شده در بخش طراحی گرافیک برای هلدینگ صنایع بسته‌بندی به‌بند یزد