آژانس تبلیغات دارکتن دارای: مجوز فعالیت کانون آگهی و تبلیغات | نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) | و امکان صدور فاکتور به همراه کدرهگیری مالیاتی

EN

FA

گزارش تصویری از حضور شرکت دانش بنیان مخازن طبی آبادیس
در یازدهمین کنگره کنترل عفونت در محل دانشگاه علوم پزشکی
ایران | ۲۸ و ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲

تصاویر ۲۹ آذر ماه