تنـــــها با مبلغ سه میلیون و چهارصــد هزار تومان

حداقل

0

فریم عکس طلا و جواهرات

در یک روز عکاسی پــروژه‌ای روزانه تحویل بگیرید

قبل
بعد

به صرفه ترین و ارزان قیمت ترین حالت عکاسی از طلا و جواهرات با کیفیت بالا نورپردازی تخصصی برای تعداد زیادی محصول به منظور فروش آنلاین طلا و جواهرات

عکاسی پروژه ای و روزانه

عکاسی پروژه ای روزانه صنعتی و تبلیغاتی

بهترین روش عکاسی از تعداد زیادی محصول برای سایت فروشگاهی
میلیون تومان3900
میلیون تومان 3/400 یک روز (شش ساعت)
 • تعداد فریم عکس نا محدود (رکور عکاسی از 450 محصول در یک روز)
 • تجهیزات حرفه ای نورپردازی و عکاسی
 • استفاده از زمینه سفید
 • ادیت رنگ و نور تمام عکس ها
 • تحویل فایل Tiff با کیفیت 36 مگاپیکسل
به صرفه ترین

اقتصادی و به صرفه ترین حالت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

عکاسی ماکرو

100 تا 200 فریم عکس
هزار تومان 180 هر فریم
 •  

عکاسی ماکرو

65 تا 100فریم عکس
هزار تومان 200 هر فریم
 •  

عکاسی ماکرو

35 تا 65 فریم عکس
هزار تومان 220 هر فریم
 •  

عکاسی ماکرو

15تا 35 فریم عکس
هزار تومان 240 هر فریم
 •  

عکاسی ماکرو

5 تا 15 فریم عکس
هزار تومان 260 هر فریم
 •  

عکاسی ماکرو

1 تا 5 فریم عکس
هزار تومان 280 هر فریم
 •  

عکاسی ماکرو

200 فریم عکس به بالا
تماس با دارکتن
 •  

عکاسی محصول

1000 فریم عکس به بالا
تماس با دارکتن
 •