دارکتن، دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و با امکان صدور فاکتور رسمی به همراه کد رهگیری مالیاتی

طراحی گرافیک پوستر

طراحی پوستر تبلیغاتی گرافیک محور

یک صفحه
میلیون تومان ۶/۸
  • طراحی اختصاصی بر پایه گرافیک و لی اوت
  • طراحی با توجه به هویت بصری برند
  • مشاوره چاپ افست
  • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی پوستر تبلیغاتی عکس محور

یک صفحه
میلیون تومان ۲/۸
  • طراحی اختصاصی بر پایه عکس و لی اوت
  • طراحی با توجه به هویت بصری برند
  • مشاوره چاپ افست
  • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF