آژانس تبلیغات دارکتن دارای: مجوز فعالیت کانون آگهی و تبلیغات | نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) | و امکان صدور فاکتور به همراه کدرهگیری مالیاتی

EN

FA

تعرفه و قیمت ادیت تخصصی هر عکس صنعتی لوح و تندیس بر اساس تعداد کل سفارش

بازه تعداد کل سفارش

قیمت هر عکس

۱ تا ۵ عدد

۳۸۵ هزار تومان

۵ تا ۱۵ عدد

۳۲۰ هزار تومان

۱۵ تا ۳۵ عدد

۲۵۳ هزار تومان

۳۵ تا ۶۵ عدد

۲۱۰ هزار تومان

نکات و شرایط ادیت عکس لوح و تندیس با تعرفه فریمی