آژانس تبلیغات دارکتن دارای: مجوز فعالیت کانون آگهی و تبلیغات | نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) | و امکان صدور فاکتور به همراه کدرهگیری مالیاتی

EN

FA

خدمات ارائه شده در بخش طراحی گرافیک برای باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت و سلامت مشهد

خدمات ارائه شده در بخش پوشش تصویری رویداد برای باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت و سلامت مشهد

اولین گردهمآیی باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت و سلامت | مرداد ۱۴۰۰
دومین گردهمآیی باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت و سلامت|شهریور۱۴۰۰