دارکتن، دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و با امکان صدور فاکتور به همراه کدرهگیری مالیاتی و ارائه کد بیمه (مفاصاحساب بیمه پرداخت نکنید!)

EN

FA

فیلمبرداری، ساخت و تولید ویدئو آنباکسینگ حرفه ای استودیویی

ساخت ویدئو آنباکسینگ دستگاه‌های صنعتی

ساخت ویدئو آنباکسینگ محصول و کالا

ساخت ویدئو آنباکسینگ محصولات و دستگاه های صنعتی کارخانه ها​