دارکتن، دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و با امکان صدور فاکتور رسمی به همراه کد رهگیری مالیاتی

تعرفه و قیمت ادیت تخصصی هر عکس لوح و تندیس بر اساس تعداد کل سفارش

بازه تعداد کل سفارش

قیمت هر عکس

۱ تا ۵ عدد

۲۶۵ هزار تومان

۵ تا ۱۵ عدد

۲۲۰ هزار تومان

۱۵ تا ۳۵ عدد

۱۷۵ هزار تومان

۳۵ تا ۶۵ عدد

۱۴۵ هزار تومان