آژانس تبلیغات دارکتن دارای: مجوز فعالیت کانون آگهی و تبلیغات | نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) | و امکان صدور فاکتور به همراه کدرهگیری مالیاتی

EN

FA

رویدادهای تحت حمایت دارکتن

پنجمین رویداد کمپین من طراحم و دومین رویداد هفته دیزاین ایران 1398
ششمین کمپین من طراحم 1399
چهارمین رویداد کمپین من طراحم 1397
Maxino مکسینو
رویداد تجربه ارتباطات - کسب و کارهای نوپا
ششمین دوسالانه طراحی گرافیک ایران (سرو نقره ای)
هفته گرافیک 1398
هفته گرافیک 1398
عصر گرافیک (عصری با قباد شیوا)
مجموعه نشست های عصر گرافیک 1398