آژانس تبلیغات دارکتن دارای: مجوز فعالیت کانون آگهی و تبلیغات | نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) | و امکان صدور فاکتور به همراه کدرهگیری مالیاتی

EN

FA

مونتاژ عکس

تعرفه و لیست قیمت فریمی مونتاژ عکس

تعرفه و قیمت مونتاژ هر عکس بر اساس تعداد کل سفارش

بازه تعداد کل سفارش

قیمت هر عکس

۱ تا ۵ عدد

۱/۸۵۰ میلیون تومان

۵ تا ۱۵ عدد

۱/۷۵۰ میلیون تومان

۱۵ تا ۳۵ عدد

۱/۵ میلیون تومان

۳۵ تا ۶۵ عدد

۱/۱ میلیون تومان

۶۵ تا ۱۰۰ عدد

۸۰۰ هزار تومان

۱۰۰ تا ۲۰۰ عدد

۶۰۰ هزار تومان

نکات و شرایط مونتاژ عکس با تعرفه فریمی