آژانس تبلیغات دارکتن دارای: مجوز فعالیت کانون آگهی و تبلیغات | نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) | و امکان صدور فاکتور به همراه کدرهگیری مالیاتی

EN

FA

طراحی کارت ویزیت
( لذت قهوه، از ایتالیا تا ایران | معرفی برند فراتلی میلانو)

طراحی استندهای رویداد
( لذت قهوه، از ایتالیا تا ایران | معرفی برند فراتلی میلانو)

طراحی پرچم های رویداد
( لذت قهوه، از ایتالیا تا ایران | معرفی برند فراتلی میلانو)

طراحی استند پاپ آپ رویداد
( لذت قهوه، از ایتالیا تا ایران | معرفی برند فراتلی میلانو)

نمونه اتودهای طراحی کارت دعوت رویداد
( لذت قهوه، از ایتالیا تا ایران | معرفی برند فراتلی میلانو)