دارکتن، دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و با امکان صدور فاکتور رسمی به همراه کد رهگیری مالیاتی

طراحی کارت ویزیت
( لذت قهوه، از ایتالیا تا ایران | معرفی برند فراتلی میلانو)

طراحی استندهای رویداد
( لذت قهوه، از ایتالیا تا ایران | معرفی برند فراتلی میلانو)

طراحی پرچم های رویداد
( لذت قهوه، از ایتالیا تا ایران | معرفی برند فراتلی میلانو)

طراحی استند پاپ آپ رویداد
( لذت قهوه، از ایتالیا تا ایران | معرفی برند فراتلی میلانو)

نمونه اتودهای طراحی کارت دعوت رویداد
( لذت قهوه، از ایتالیا تا ایران | معرفی برند فراتلی میلانو)