عکاسی تخصصی نسخه برداری
عکاسی کپی از سطوح سنگ، سرامیک، گرانیت، کاشی و..
عکاسی حرفه ای از آثار هنری
عکاسی کپی از نقاشی روی بوم و کانواس و نسخ خطاطی برای تهیه کاتالوگ نمایشگاه و ارسال تصویر به جشنواره ها و فستیوال ها و ارائه پورتفولیو هنری و انتشار در فضای مجازی و وب سایت شخصی هنرمند
Previous
بعد

عکاسی نسخه برداری و کپی از سنگ، کاشی، گرانیت و سرامیک | Copy photography

عکاسی نسخه برداری و کپی از آثار هنری، نقاشی، نسخ خطی | Copy photography

عکاسی نسخه برداری و کپی

۱۰۰ تا ۲۰۰ فریم عکس
هزار تومان ۱۴۰ هر فریم
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

۶۵ تا ۱۰۰ فریم عکس
هزار تومان ۱۸۰ هر فریم
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

۳۵ تا ۶۵ فریم عکس
هزار تومان ۲۲۰ هر فریم
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

۱۵ تا ۳۵ فریم عکس
هزار تومان ۲۸۰ هر فریم
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

۵ تا ۱۵ فریم عکس
هزار تومان ۳۲۰ هر فریم
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

۱ تا ۵ فریم عکس
هزار تومان ۳۸۰ هر فریم
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

۲۰۰ فریم عکس به بالا
تماس با دارکتن
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

۱۰۰۰ فریم عکس به بالا
تماس با دارکتن
  •