عکاسی تخصصی نسخه برداری
عکاسی کپی از سطوح سنگ، سرامیک، گرانیت، کاشی و..
عکاسی حرفه ای از آثار هنری
عکاسی کپی از نقاشی روی بوم و کانواس و نسخ خطاطی برای تهیه کاتالوگ نمایشگاه و ارسال تصویر به جشنواره ها و فستیوال ها و ارائه پورتفولیو هنری و انتشار در فضای مجازی و وب سایت شخصی هنرمند
Previous
بعد

عکاسی نسخه برداری و کپی از سنگ، کاشی، گرانیت و سرامیک | Copy photography

عکاسی نسخه برداری و کپی از آثار هنری، نقاشی، نسخ خطی | Copy photography

عکاسی نسخه برداری و کپی

100 تا 200 فریم عکس
هزار تومان 120 هر فریم
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

65 تا 100فریم عکس
هزار تومان 140 هر فریم
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

35 تا 65 فریم عکس
هزار تومان 160 هر فریم
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

15تا 35 فریم عکس
هزار تومان 180 هر فریم
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

5 تا 15 فریم عکس
هزار تومان 200 هر فریم
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

1 تا 5 فریم عکس
هزار تومان 220 هر فریم
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

200 فریم عکس به بالا
تماس با دارکتن
  •  

عکاسی نسخه برداری و کپی

1000 فریم عکس به بالا
تماس با دارکتن
  •  
FA_IR