دارکتن، دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و با امکان صدور فاکتور رسمی به همراه کد رهگیری مالیاتی

عکاسی از محصولات بزرگ و غول پیکر و بزرگتر از اشل انسانی