آژانس تبلیغات دارکتن دارای: مجوز فعالیت کانون آگهی و تبلیغات | نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) | و امکان صدور فاکتور به همراه کدرهگیری مالیاتی

EN

FA

طراحی گواهی نمایندگی، طراحی سرتیفیکیت، طراحی دیپلم افتخار

یک صفحه
میلیون تومان ۴/۱
  • طراحی با توجه به هویت بصری برند
  • تضمین طراحی اختصاصی
  • رعایت نکات فنی
  • مشاوره چاپ
  • تحویل فایل مناسب چاپ PDF, Tiff

طراحی کارت گارانتی، طراحی ضمانت نامه و نظیر این

میلیون تومان ۳/۲
  • طراحی با توجه به هویت بصری برند
  • تضمین طراحی اختصاصی
  • رعایت نکات فنی
  • مشاوره چاپ
  • تحویل فایل مناسب چاپ PDF, Tiff

شرایط و نکات طراحی کارت گارانتی، طراحی گواهی نمایندگی، طراحی دیپلم افتخار و طراحی کارت ضمانت

جهت اعتبار بخشی به کار ضمانت، دیپلم افتخار و اسناد ضمانتی از این دست پیشنهاد می شود حتما به صورت مجزا سفارش طراحی هولوگرام و مهر برجسته انجام دهید.
برای کارت ضمانت و کارت گارانتی و یا گواهی نمایندگی که احیانا نیاز است با تعداد بالا چاپ شود، بهتر است از طراحی و چاپ هولوگرام استفاده کنید.
برای صدور دیپلم افتخار و یا گواهی نمایندگی در تعداد و تیراژ پایین پیشنهاد می شود از مهر برجسته با طرحی مشابه طرح هولوگرام خود استفاده کنید.
هزینه طراحی مهر برجسته و هولوگرام به صورت مجزا محاسبه می گردد

زمانی که از اسناد گواهی حرف میزنیم این مطلب مهم می شود که به هیچ عنوان هیچ یک از بخش های طراحی شده از فرم های آماده استفاده نشده باشد و از طرفی  فرم کلی طرح نیز یکتا و منحصر به فرد بدون الگوبرداری طراحی شده باشد.

انجام مواردی همچون خوشنویسی و مواردی که به امنیت بیشتر طرح کمک کند بسته به سفارش و ویژگی های آن به صورت مجزا محاسبه و اجرا می گردد.