آژانس تبلیغات دارکتن دارای: مجوز فعالیت کانون آگهی و تبلیغات | نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) | و امکان صدور فاکتور به همراه کدرهگیری مالیاتی

EN

FA

طراحی لوگو تصویری (sign)

طراحی نشانه تصویری (آرم یا Logo Sign )

با پایه فرم آماده
میلیون تومان ۴/۸
 • طراحی با استفاده از فرم های آماده و موجود
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه تصویری (آرم یا Logo Sign )

میلیون تومان ۱۴/۳
 • طراحی از پایه بر اساس شخصیت برند
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی لوگو نوشتاری (لوگوتایپ)

طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ)

با پایه فونت
میلیون تومان ۴/۸
 • انتخاب یک پایه فونت و اعمال تغییرات بر روی آن
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمتPDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ)

میلیون تومان ۱۴/۳
 • طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی لوگو ترکیبی (لوگو تصویری و لوگو نوشتاری)

طراحی نشانه ترکیبی ( لوگو و لوگوتایپ )

با پایه فونت و فرم تصویری آماده
میلیون تومان ۸/۵
 • انتخاب یک پایه فونت برای لوگوتایپ و اعمال تغییرات بر روی آن
 • انتخاب یک فرم آماده برای لوگو و اعمال تغییرات بر روی آن
 • ارائه دو عدد اتود برای هر بخش
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

طراحی نشانه ترکیبی ( لوگو و لوگوتایپ )

میلیون تومان ۲۶/۸
 • طراحی لوگوتایپ از پایه با توجه به شخصیت برند
 • طراحی لوگو از پایه با توجه به شخصیت برند
 • ارائه دو عدد اتود برای هر بخش
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

بازسازی لوگو (Redesign)

بازسازی نشانه تصویری و یا نشانه نوشتاری

میلیون تومان ۵/۸
 • رفع ایرادات فنی
 • بازنگری در شکل بصری فرم ها
 • اعمال تغییرات مورد نیاز برای کاربرد جدید
 • تعیین داینامیک و رنگ لوگو
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل لایه باز
 • تحویل فایل با فرمت Ai
 • تحویل فایل با فرمت PDF
 • تحویل فایل با فرمت PSD
 • تحویل فایل با فرمت مناسب وب JPG / PNG / SVG

شرایط و نکات طراحی لوگو

برای تعیین داینامیک لوگو (استامپ و نگاتیو کالر) و تعیین کد رنگی چاپ و نمایش آنلاین 35%درصد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
در طراحی لوگو از رنگ دلخواه استفاده می شود. اما  ارائه کد های رنگی درست مربوط به مشاوره خدمات چاپ و یا خدمات ارائه محتوا آنلاین بوده و از بخش طراحی فرم لوگو و لوگوتایپ خارج می شود. 
یا مشخص کردن اشکال مختلف لوگو (داینامیک لوگو) خدمات مضاعفی است که هزینه آن در صورت درخواست مشتری به صورت مجزا محاسبه می گردد.

طراحی هر اتود اضافه 35 درصد مبلغ کل می باشد.