طراحی بنر بیلبورد

تبلیغات محیطی و..
میلیون تومان 2/3
 • طراحی جهت تابلو فروشگاه ها، بیلبورد های خیابانی اطلاع رسان و..
 • طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند
 • رعایت نکات فنی چاپ
 • مشاوره چاپ و نصب
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF

طراحی بیلبورد ایده محور

تبلیغات محیطی، عرشه پل ها و..
میلیون تومان ۸/۸
 • طراحی با در نظر گرفتن ایده و کانسپت مارکتینگ برند
 • طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند
 • رعایت نکات فنی چاپ
 • مشاوره چاپ و نصب
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF

طراحی بنر استند رول آپ و پاپ آپ

رول آپ، پاپ آپ
میلیون تومان 1/6
 • طراحی مناسب استفاده در استند های چاپی برای اطلاع رسانی متن محور
 • طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند
 • رعایت نکات فنی چاپ
 • مشاوره چاپ و نصب
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF