طراحی یونیفرم کلی انواع لیبل و برچسب کالا

برای انواع لیبیل شیرینگ، لفاف های شفاف، انواع لیبل های cpp، BOPP و PE
تومان 2/600
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه
 • مشاوره برای بهینه سازی روند چاپ

طراحی بسته بندی واحد برای یک محصول

برای انواع بسته بندی های رایج
تومان 1/830
 • برای انواع بسته بندی مقوایی، پاکت ها، ظروف فلزی و..
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه

طراحی یونیفرم کلی بسته بندی

برای انواع بسته بندی های رایج
تومان 4/400
 • تحلیل ویژگی بسته بندی رقبا
 • برای انواع بسته بندی مقوایی، پاکت ها، ظروف فلزی و..
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه
 • مشاوره برای بهینه سازی روند چاپ

طراحی بسته بندی مادر

برای انواع بسته بندی های رایج
تومان 3/500
 • تحلیل ویژگی بسته بندی رقبا
 • ویژه (کارتن اصلی) 6تایی-12تایی
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه
 • مشاوره برای بهینه سازی روند چاپ

برای آگاهی از ویژگی های مهم یک بسته بندی استاندارد، این مطلب را مطالعه کنید

چگونه یک بسته بندی استاندارد طراحی کنیم؟
fa_IR
en_GB fa_IR
WhatsApp chat

دارکتنی شو!

کسب و کارتو آنلاین رونق بده! چطور؟ با 20% تخفیف از دارکتن