دارکتن، دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و با امکان صدور فاکتور رسمی به همراه کد رهگیری مالیاتی

فیلمبرداری و ساخت و تولید ویدئوهای آموزشی

ویدئو آموزشی و معرفی محصولات یزدپکس گروه تولیدی یزدبسپار

ویدئو آموزشی و معرفی محصولات پلی تک گروه تولیدی یزدبسپار (استودیویی و کروماکی)

ساخت ویدئو آموزش نحوه راه اندازی دستگاه‌های صنعتی

ساخت ویدئو آموزش نحوه راه اندازی دستگاه‌های صنعتی

ساخت ویدئو آموزشی کار با دستگاه‌های صنعتی

ساخت ویدئو آموزش رفع عیب دستگاه‌های صنعتی

ساخت ویدئو آموزش رفع عیب دستگاه‌های صنعتی

ساخت ویدئو آموزش رفع عیب دستگاه‌های صنعتی

ساخت ویدئو آموزشی نگهداری دستگاه‌های صنعتی

ساخت ویدئو آموزشی نگهداری دستگاه‌های صنعتی

ساخت ویدئو آموزشی نگهداری دستگاه‌های صنعتی