فیلمبرداری و ساخت و تولید ویدئوهای آموزشی

ویدئو آموزشی و معرفی محصولات یزدپکس گروه تولیدی یزدبسپار

ویدئو آموزشی و معرفی محصولات پلی تک گروه تولیدی یزدبسپار (استودیویی و کروماکی)