طراحی ست و اوراق اداری

تومان 2/430
  • طراحی سربرگ A4, A5
  • Business card design and printing
  • طراحی پاکت نامه
  • ارائه دو عدد اتود
  • لحاظ نکات فنی چاپ و تیغ عمومی
  • تحویل فایل مناسب چاپ PDF

نکات و شرایط طراحی ست اداری ( اوراق و اسناد اداری)

بازسازی هر آیتم بر اساس طرح اصلی، 30% مبلغ اولیه محاسبه می گردد

طراحی تیغ اختصاصی برای اجرای فرم های خاص به صورت مجزا محاسبه می گردد

برای طراحی اوراق اداری چاپی لازم است برند دارای اطلاعات کافی و لازم از هویت بصری باشد. ( جزئییات مربوط به هویت بصری استاندارد از نظر گروه دارکتن در صفحه مربوط به این موضوع بیان شده است)
در صورتی که  این مورد وجود نداشته باشد، و نیاز به طراحی فرم های جانبی و تعیین رنگ و داینامیک برای آنها باشید. 70% درصد به مبلغ فوق اضافه می گردد.
در صورتی که نیاز به طراحی فرم و داینامیک بصری خاصی نباشید و از فرم های اماده استفاده شود. هزینه اضافه ای ندارد.

en_GB
fa_IR en_GB
WhatsApp chat

دارکتنی شو!

کسب و کارتو آنلاین رونق بده! چطور؟ با دارکتن