آژانس تبلیغات دارکتن دارای: مجوز فعالیت کانون آگهی و تبلیغات | نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) | و امکان صدور فاکتور به همراه کدرهگیری مالیاتی

EN

FA

عکاسی ماکرو از لمینت و روکش‌های دندانی | Macro photography of dental laminates

تعرفه قیمت عکاسی ماکرو بر اساس تعداد فریم عکس سفارشی شما

عکاسی ماکرو

۱۰۰ تا ۲۰۰ فریم عکس
هزار تومان ۲۴۰ هر فریم
 •  

عکاسی ماکرو

۶۵ تا ۱۰۰ فریم عکس
هزار تومان ۲۸۰ هر فریم
 •  

عکاسی ماکرو

۳۵ تا ۶۵ فریم عکس
هزار تومان ۳۳۰ هر فریم
 •  

عکاسی ماکرو

۱۵ تا ۳۵ فریم عکس
هزار تومان ۳۸۰ هر فریم
 •  

عکاسی ماکرو

۵ تا ۱۵ فریم عکس
هزار تومان ۴۲۰ هر فریم
 •  

عکاسی ماکرو

۳ تا ۵ فریم عکس
هزار تومان ۴۸۰ هر فریم
 •  

تعرفه قیمت عکاسی تیم اداری (پرسنل و در حین کار) و محیطی و فضای کلینیک و مطب و تجهیزات بر اساس تعداد فریم عکس سفارشی شما

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

۱۰۰ تا ۲۰۰ فریم عکس
هزار تومان ۱۸۰ هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

۶۵ تا ۱۰۰ فریم عکس
هزار تومان ۲۳۰ هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

۳۵ تا ۶۵ فریم عکس
هزار تومان ۲۸۰ هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

۱۵ تا ۳۵ فریم عکس
هزار تومان ۳۳۰ هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

۸ تا ۱۵ فریم عکس
هزار تومان ۳۸۰ هر فریم
 •