عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت ها
عکاسی از تیم ها و گروه ها برای نمایش در وبسایت
عکاسی از کارمندان و پرسنل شرکت ها
عکاسی از افراد گروه برای بخش درباره ما سایت
عکاسی از فضای شرکت ها و سازمان ها
عکاسی از فضا و امکانات شرکت ها و کارگاه ها
عکاسی از کارکنان و کارمندان کارخانه ها
عکاسی از اعضای تیم گروه ها برای نمایش در بخش درباره ما سایت
Previous
بعد

انواع عکاسی تیمی و شرکتی، پرتره و پروفایل پرسنل

 • عکاسی پرتره محیطی از مدیران ارشد شرکت ها
 • عکاسی پرتره رسمی و پروفایل از پرسنل شرکت ها، گروه ها و کارخانه ها
 • عکاسی از جلسات تیمی و نشست ها و میتینگ های شرکت ها
 • عکاسی افراد مختلف سازمان ها و ارگان ها و نهاد ها
 • عکاسی گروهی از تمامی افراد یک گروه و پرسنل شرکت در یک تصویر عریض برای کاتالوگ یا بخش درباره ما وب سایت رسمی شرکت ها

پکیج عکاسی تیمی، اداری، پرسنل

مناسب برای نمایش محیط کار و نیروی انسانی در وب سایت
میلیون تومان ۳/۷ استارت آپ ها و شرکت ها تا ۱۵ نفر
 • عکس تکی پرتره و پروفایل محیطی
 • سه عدد عکس جلسه و تیم ورک
 • ده عدد عکس محیطی از فضای شرکت
محبوب و به صرفه

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

۱۰۰ تا ۲۰۰ فریم عکس
هزار تومان ۱۸۰ هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

۶۵ تا ۱۰۰ فریم عکس
هزار تومان ۲۳۰ هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

۳۵ تا ۶۵ فریم عکس
هزار تومان ۲۸۰ هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

۱۵ تا ۳۵ فریم عکس
هزار تومان ۳۳۰ هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

۸ تا ۱۵ فریم عکس
هزار تومان ۳۸۰ هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

۲۰۰ فریم عکس به بالا
تماس با دارکتن
 •