عکاسی تخصصی تبلیغاتی
جذاب ترین حالت از محصول شما
حالا شروع کنید
عکاسی ایده محور
در عکاسی تبلیغاتی ایده و هدف کلی از عکس مهمترین رکن است
قبل
بعد

تعرفه قیمت عکاسی چیدمان تبلیغاتی استودیویی بر اساس تعداد عکس سفارشی

عکاسی تبلیغاتی

100 تا 200 فریم عکس
هزار تومان 170 هر فریم
 •  

عکاسی تبلیغاتی

65 تا 100فریم عکس
هزار تومان 250 هر فریم
 •  

عکاسی تبلیغاتی

35 تا 65 فریم عکس
هزار تومان 300 هر فریم
 •  

عکاسی تبلیغاتی

15تا 35 فریم عکس
هزار تومان 350 هر فریم
 •  

عکاسی تبلیغاتی

5 تا 15 فریم عکس
هزار تومان 390 هر فریم
 •  

عکاسی تبلیغاتی

1 تا 5 فریم عکس
هزار تومان 450 هر فریم
 •  

عکاسی تبلیغاتی

200 فریم عکس به بالا
تماس با دارکتن
 •  

عکاسی تبلیغاتی

1000 فریم عکس به بالا
تماس با دارکتن
 •  

عکاسی پروژه ای و روزانه

عکاسی پروژه ای روزانه صنعتی و تبلیغاتی

بهترین روش عکاسی از تعداد زیادی محصول برای سایت فروشگاهی
میلیون تومان3900
میلیون تومان 3/400 یک روز (شش ساعت)
 • تعداد فریم عکس نا محدود (رکور عکاسی از 450 محصول در یک روز)
 • تجهیزات حرفه ای نورپردازی و عکاسی
 • استفاده از زمینه سفید
 • ادیت رنگ و نور تمام عکس ها
 • تحویل فایل Tiff با کیفیت 36 مگاپیکسل
به صرفه ترین

اقتصادی و به صرفه ترین حالت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی