قیمت و تعرفه به همراه نمونه طراحی منو | کافی شاپ رستوران و سفره خانه سنتی فست فود رستوران چینی رستوران ایتالیایی برگر بار آبمیوه بستنی | به شکل حرفه ای و خاص

نمونه منو متحرک (ورق بزنید)

طراحی منو رستوران و کافی شاپ

آلبومی
میلیون تومان ۴/۵ تا شش صفحه
 • طراحی خلاق و اختصاصی
 • طراحی با در نظر گرفتن هویت برند و محیط شما
 • طراحی با در نظر گرفتن هزینه اجرا مد نظر شما
 • نظارت بر اجرا و چاپ ( در صورت اجرا توسط دارکتن )
 • اصلاح قیمت های منو تا سه مرتبه به مدت شش ماه

طراحی منو رستوران و کافی شاپ

لتی
میلیون تومان ۴/۵ تا چهار صفحه
 • طراحی خلاق و اختصاصی
 • طراحی با در نظر گرفتن هویت برند و محیط شما
 • طراحی با در نظر گرفتن هزینه اجرا مد نظر شما
 • نظارت بر اجرا و چاپ ( در صورت اجرا توسط دارکتن )
 • اصلاح قیمت های منو تا سه مرتبه به مدت شش ماه

طراحی تراکت یک رو منو رستوران و کافی شاپ

تراکتر یک رو تمام صفحه
میلیون تومان ۲/۵ یک رو - دو رو
 • طراحی خلاق و اختصاصی
 • طراحی با در نظر گرفتن هویت برند و محیط شما
 • طراحی با در نظر گرفتن هزینه اجرا مد نظر شما
 • نظارت بر اجرا و چاپ ( در صورت اجرا توسط دارکتن )
 • اصلاح قیمت های منو تا سه مرتبه به مدت شش ماه

میدانیم که یکی از عناصر مهم در طراحی یک منو خاص و ویژه برای رستوران و کافیشاپ، امکان اجرای منو با شرایطی که طراح مشخص می کند صورت می پذیرد.
و با توجه به اینکه عموما  در یک سال به دلیل مستهلک شدن منو و استفاده زیاد از آن و همچنین تغییر قیمت ها نیاز به چاپ و به روز رسانی مجدد چندین منو است، هزینه چاپ و اجرای طک طرح خاص و ویژه منو رستوران ها و کافیشاپ ها بیش از پیش مهم می شود. به همین جهت باید محدودیت های مالی و بودجه ای برای این کار نیز در مرحله طراحی در نظر گرفته شود.

پس از طراحی منو، نیاز است طراح و ناظر چاپ خود شخصا بر پروسه اجرای طرح نظارت داشته باشند تا ویژگی های مد نظر طراح تماما بدون کم و زیاد و نقص در مرحله چاپ منو صورت پذیرد.
به همین جهت گروه دارکتن در چنین مواردی که استثناع قاعل شده و لزوم اجرای مرحله چاپ منو توسط خود را یا آور می شود. بدیهیست هزینه های چاپ و اجرای یک منو خاص بسته به تعداد مورد نیاز به صورت جداگانه محاسبه شده و شامل هزینه طراحی منو نمی شود.

عکاسی از غذا رستوران ها و آیتم های ارائه شده در کافی شاپ به صورت مجزا و طبق تعرفه گروه دارکتن محاسبه و اجرا می گردد.
همچنین طراحی کاراکتر و اسکتچ و موارد گرافیکی دیگر نیز در صورت نیاز به طراحی اختصاصی به صورت مجزا محاسبه می گردد

در صورتی که هر صفحه به صورت مجزا نیاز به طراحی خاص و ویزه داشته باشید و از یک یونیفرم واحد پیروی نکند 30% به هزینه کلی اضافه می گردد.